Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Næringsetaten > Serverings-/salgs- og skjenkebevillinger

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

En kommunal salgs- eller skjenkebevilling gis for inntil fire år om gangen.

Hvis du overtar et eksisterende serverings- eller skjenkested, eller en butikk som selger øl, må du søke om egen bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra du overtok. Her finner du mer informasjon om hva du må gjøre hvis du har overtatt et sted.

Hvis du skal starte et nytt serverings- eller skjenkested, eller selge øl og rusbrus i butikk, må du søke om bevilling før du kan starte:

Servering av mat og alkoholfri drikk krever: 
Serveringsbevilling og bestått etablererprøve

Servering av alkoholholdig drikk krever: 
Serveringsbevilling og skjenkebevilling  og bestått etablererprøve og kunnskapsprøve

Salg av alkoholholdig drikk i dagligvareforretning, delikatesseforretning eller spesialforretning for kjøtt/fisk, øl- og mineralvannutsalg, salg fra eget bryggeri og salg av importert alkohol krever:
Salgsbevilling og bestått kunnskapsprøve

Planlegger du å skjenke alkohol under et åpent, enkeltstående arrangement eller et lukket selskap, trenger du vanligvis skjenkebevilling for en enkeltanledning (engangs-bevilling). Det er tre typer enkeltanledninger:I forbindelse med 17. mai og andre merkedager er det mange som søker. Derfor vil det lønne seg å være tidlig ute. Saksbehandlingstiden for enkeltanledninger er ca to uker.

Elektroniske søknadsskjemaer
Næringsetaten har kun elektroniske søknadsskjemaer. Du kommer til riktig skjema ved å velge blant lenkene ovenfor. Du må logge deg inn via ID-porten og via Næringsetatens søknadsskjemaer.

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis, og du kan mellomlagre søknadsskjemaet slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende en søknad uten at alle relevante elektroniske vedlegg er lagt ved.

Fullmakt til å søke for andre
Personer med registrert rolle i Enhetsregistret (for eksempel styreleder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt roller, og får tilgang til Altinn på vegne av virksomheten.

For å gi andre tilgang til virksomheten i Altinn må rollene delegeres videre. Hvis du søker på vegne av en virksomhet der du ikke har en registrert rolle, må du legge ved fullmakt fra virksomheten om at du søker på vegne av en annen. Fullmakten må skannes og lastes opp på samme måte som andre påkrevde vedlegg til den elektroniske søknaden i Altinn. 

Saksbehandlingstid
Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet. Det kan for eksempel være at høringsinstansene (politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene) har bemerkninger til søknaden. Da vil behandlingstiden bli lengre. Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon.

Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Mange søker både om serverings- og skjenkebevilling, og ønsker et samlet vedtak. Når vi sier at saksbehandlingstiden i skjenkesaker kan være inntil 3 måneder, tar vi høyde for at høringsinstansene bruker 6-8 uker på å behandle saken. Du kan bidra til raskere saksbehandlingstid ved å levere all nødvendig dokumentasjon sammen med søknaden. Hvis Næringsetaten må etterspørre dokumentasjon, blir saksbehandlingstiden lengre.

Regelverk for salgs- og skjenkesteder
 

 

 

 

 

 

Kontakt Næringsetaten

postmottak@
nae.oslo.kommune.no

Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Tlf. 23 46 00 10